Πιστοποιητικά ΔΕΗ
Αναλαμβάνουμε την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) – Πιστοποιητικά ΔΕΗ, όπου είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ από την 1η Νοεμβρίου 2011. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάσταση.

Όταν έρθουμε για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης θα κάνουμε τους ακόλουθους έλεγχους:
 • Μετρήσεις για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Δοκιμές
 • Οπτικός έλεγχος

Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση
  συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης
  και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων… επίσης και θερμοστατών.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα δίνεται για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε Νέες παροχές και για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:
 • Κατοικίες (αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται
  τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά και πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
 • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ)
  και πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας..

Αρχελαου 17, Παγκράτι

τ.κ.11635
τηλ. 210 7219411 / κιν. 6937150058
e-mail. info@gtsatsos.gr